back to home dude

Tank Battle

Tank Battle

Về Tank Battle

Đã đến lúc cho trận đấu giữa các xe tăng. Chỉ hai trong số chúng. Tanko e Tanko. Ai sẽ là người chiến thắng? Tuy nhiên có một cảnh báo. Những xe tăng này chỉ có thể rẽ phải. Điều này không đúng chút nào nhưng sự thật là thế. Hãy tiếp tục lại và tiếp tục bắn. Chúc bạn may mắn!