back to home dude

Swords and Sandals: Crusader

Swords and Sandals: Crusader

Về Swords and Sandals: Crusader

Thực hiện một chiến dịch và sống sót càng lâu càng tốt trong chuỗi trò chơi mới mang tên Swords and Sandals này! Xâm chiếm lãnh thổ và đánh bại những kẻ thù trên chiến trường trong trò chơi đánh chiến lược.