back to home dude

Sven's Quest

Sven's Quest

Về Sven's Quest

Sven chỉ là một cậu bé bình thường, đó là cậu ấy nghĩ vậy. Nhưng đó không phải là sự thật. Sven có thể là chiếc chìa khóa để cứu mọi người và mọi thứ. Đó thực sự là một điều khác biệt. Hãy trở thành sự khác biệt đó!