back to home dude

Siêu Anh Hùng Búp Bê Phục Hồi ở Bệnh Viện

Siêu Anh Hùng Búp Bê Phục Hồi ở Bệnh Viện

Về Siêu Anh Hùng Búp Bê Phục Hồi ở Bệnh Viện

Siêu anh hùng không có nghĩa là bất bại. Điều này được khẳng định khi vị siêu anh hùng này phải đến bệnh viện. May mắn thay là có bạn ở đây để giúp cô ấy. Xử lí các vết cắt và những chỗ bị chấn thương và va chạm để cô ấy có thể bắt đầu lại việc bảo vệ thành phố. Việc là một bác sĩ cũng sẽ khiến bạn trở thành một anh hùng đấy!