back to home dude

Super Soccer Noggins

Super Soccer Noggins

Về Super Soccer Noggins

Bạn không có một đội để giúp bạn nữa, lần này bạn chỉ có một mình. Chọn đất nước của bạn và tham gia vào giải đấu. Với mỗi trận đấu bạn giành chiến thắng, bạn sẽ được thưởng một số tiền. Với số tiền này bạn có thể tự nâng cấp. Và với những thành tựu vượt trội bạn có thể chắc chắn rằng bạn gần như sẽ bất tử. Bạn còn chần chờ gì nữa? Chiến thắng giải đấu này!