back to home dude

Sudoku Bãi Biển

Sudoku Bãi Biển

Về Sudoku Bãi Biển

Điều duy nhất bạn cần phải làm là đặt những số từ 1 đến 9 vào các ô trống. Và theo những đường ngang. Oh, và cả những đường dọc nữa. Bạn sẽ cần phải suy nghĩ một chút đấy, nhưng một khi bạn đã bắt đầu chơi, bạn sẽ không dừng lại nữa. Hãy nhanh lên nhé, vì thời gian sẽ được tính đấy!