back to home dude

Súc sắc tiệc

Súc sắc tiệc

Về Súc sắc tiệc

Ném 5 con súc sắc và tạo ra những nhóm có số điểm cao nhất. Sau 13 lượt, người chơi với số điểm cao nhất sẽ chiến thắng.