back to home dude

Sự tấn công của khổng long

Sự tấn công của khổng long

Về Sự tấn công của khổng long

Những con khổng long đang tấn công ngôi làng. Hãy phòng thủ và tấn công kẻ thù, bảo vệ sự an toàn cho dân làng.