back to home dude

Strike Force Heroes 2

Strike Force Heroes 2

Về Strike Force Heroes 2

Bạn và đồng đội của bạn đang làm việc tại một nhà ga, nhưng thình lình những kẻ thù đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu tấn công! Sử dụng những vũ khí khác nhau để nhắm bắn những kẻ thù của bạn!