back to home dude

Stickman Archer 2

Stickman Archer 2

Về Stickman Archer 2

Stickman Archer 2 là trò chơi bắn cung tên vui nhộn. Trong trò chơi này bạn phải bắn đối thủ đang trôi nổi của bạn bằng cách sử dụng cung và mũi tên. Hai phát bắn để chắc chắn dù bạn có thể giết chúng chỉ với một phát vào đầu. Hãy cẩn thận bởi vì họ sẽ bắn lại bạn khi có cơ hội