back to home dude

Stick War II: Order Empire

Stick War II: Order Empire

Về Stick War II: Order Empire

Chiến đấu với Speartons trong cuộc chiến không bao giờ kết thúc! Huấn luyện cho những tên lính mới, tích lũy vàng và gửi những binh lính đi tấn công kẻ thù!