back to home dude

Stick War

Stick War

Về Stick War

Chiến đấu với kẻ thù và lấy lài hòa bình cho vùng đất này bằng cách đánh bại những pháp sư, những tay kiếm và những người bắn tiễn. Cân bằng đồng tiền đầu tư và những chiến sĩ để chiến thắng mọi cấp độ.