back to home dude

Spongebob Patty hoảng sợ

Spongebob Patty hoảng sợ

Về Spongebob Patty hoảng sợ

Hãy đặt cùng với các hamburgers nhưng hãy canh chừng những con bọ! Tiêu diệt chúng! Kiếm điểm bằng cách nhấn vào nút Nạp điểm sau khi kết thúc trò chơi.