back to home dude

Spongebob Anchovy Assault

Spongebob Anchovy Assault

Về Spongebob Anchovy Assault

Hãy cố gắng đạp vào con rô bốt anchovy mạnh nhất có thể. Bạn càng đá mạnh bao nhiêu, anh ta càng bay xa bấy nhiêu và bạn càng kiếm được nhiều điểm