back to home dude

Sonic RPG: Tập 9

Sonic RPG: Tập 9

Về Sonic RPG: Tập 9

Cuộc chiến chống lại Seelkadoom không bao giờ chấm dứt! Sonic đã bị đánh bại, nhưng Hyper Shadow và những người bạn sẽ tiếp tục chiến đấu. Di chuyển và chọn những đòn tấn công chính xác để chiến thắng trận đấu.