back to home dude

Sonic RPG: Eps 5

Sonic RPG: Eps 5

Về Sonic RPG: Eps 5

Lần nữa Sonic và Seelkadoom lại đánh nhau! Ngay sau đó, Sonic sẽ tìm 3 chiếc chìa khóa ẩn náu trong lâu đài! Chọn cách tấn công nào nên thực hiện và đánh bại đối thủ!