back to home dude

Sonic RPG: Eps 1 Part 1

Sonic RPG: Eps 1 Part 1

Về Sonic RPG: Eps 1 Part 1

Trong khi Sonic đang thư giãn giấc ngủ trưa, anh ta bị tấn công bất ngờ bởi Chaos, phát minh mới nhất của Dr.Robotnik. Không lâu sau, Shadow đến để cứu Sonic. Chọn cách tấn công nào nên thực hiện và cố gắng thắng cuộc đấu!