back to home dude

Slither.io

Slither.io

Về Slither.io

Con rắn này đang đói bụng. Cho nó ăn và bạn sẽ thấy nó bắt đầu to lên. Bắt đầu một cuộc hành trình cùng nó nhưng hãy cẩn thận những con rắn khác. Nếu bạn chạm vào 1 trong số chúng, con rắn của bạn sẽ nổ tung. Trò chơi này cũng giống như trò chơi Con Rắn nổi tiếng. Con rắn của bạn sẽ lớn đến mức nào?

Tải về

Slither.ioSlither.io