back to home dude

Trò Chơi Lơ Là Trường Học

Trò Chơi Lơ Là Trường Học

Về Trò Chơi Lơ Là Trường Học

Bạn cảm thấy trường học thật chán? Lucy cũng vậy! Giúp Lucy làm những việc khác trong lớp thay vì học. Nhưng hãy cẩn thận, giáo viên khó tính của cô ấy thường xuyên kiểm tra xem Lucy đang làm gì. Vậy nên hãy giúp cô ấy từng lúc một. Chúc bạn chơi thật vui với Lucy!