back to home dude

Sir Coins a lot 2

Sir Coins a lot 2

Về Sir Coins a lot 2

Sir Coins a lot trông giống như trò chơi nổi tiếng Pac Man. Anh ấy cũng muốn thu thập các đồng tiền xu trên bảng và sẽ không ngừng lại cho tới khi anh ta hoàn thành nó. Các con quái vật đứng ngay sau anh ấy và sẽ theo anh ấy đến bất cứ nơi nào. Bạn có thể giúp Sir Coins a lot thu thập tất cả đồng tiền xu hay không?