back to home dude

Sim hẹn hò

Sim hẹn hò

Về Sim hẹn hò

Hãy cố gắng có được một ngày trong thế giới chúa tể của những chiếc nhẫn. Trở nên ngày một lớn mạnh, học và đánh vào những cô gái.