back to home dude

Shop Empire 2

Shop Empire 2

Về Shop Empire 2

Xây dựng và quản lý cửa hàng mua sắm trong trò chơi nhân lực này. Xem bạn có thể thiết kế cách bố trí hiệu quả và tích lũy đủ tiền để hoàn thành những nhiệm vụ? Nhớ là bạn phải làm hài lòng những khách hàng của bạn!