back to home dude

Shakes & Fidget: The Game

Shakes & Fidget: The Game

Về Shakes & Fidget: The Game

Đắm chìm vào thế giới của Shakes & Fidget và trở thành chiến binh mạnh mẽ nhất trước giờ! Bắt đầu những cuộc hành trình hoang dã và đánh bại những sinh vật xấu xa để hoàn thành các nhiệm vụ. Bạn có thể kiếm đủ số tiền và mua những vũ khí tốt nhất từ cửa hàng không?