back to home dude

Săn chuyện tầm phào

Săn chuyện tầm phào

Về Săn chuyện tầm phào

Lisa không biết chuyện gì đã xảy ra ở buổi tiệc của cô ấy. Hãy lắng nghe tất cả những chuyện tầm phào và tìm ra mọi chi tiết!