back to home dude

Rising Cities

Rising Cities

Về Rising Cities

Xây dựng thành phố cho riêng bạn! Bạn sẽ bắt đầu với một chỗ nhỏ, nhưng nếu bạn làm theo hướng dẫn của Hans Gevel và hoàn thành những nhiệm vụ khác nhau, thành phố của bạn sẽ ngày càng lớn mạnh hơn