back to home dude

Ricochet Kills Player Pack

Ricochet Kills Player Pack

Về Ricochet Kills Player Pack

Bắn vào tất cả những kẻ thù của bạn, nhưng đừng lãng phí bất kỳ viên đạn nào. Sử dụng những tòa nhà để làm tung những viên đạn và làm đổi hướng đi của chúng.