back to home dude

Rich Mine 2

Rich Mine 2

Về Rich Mine 2

Hãy giúp ông Gnome tập hợp tất cả những viên kim cương! Sử dụng kéo để cắt sợi dây và những viên ngọc rơi vào túi của ông ta. Di chuyển tất cả những chướng ngại vật từng cấp độ và cố gắng tập hợp tất cả những đồng tiền khi bạn trong đó.