back to home dude

Rắn vui vẻ

Rắn vui vẻ

Về Rắn vui vẻ

Rắn vui vẻ là một trò chơi rắn nhiều người thú vị, trong đó bạn phải tiêu diệt đối thủ bằng cách cho hắn chạm vào mình rắn . Bất kỳ đối thủ nào bạn đánh bại sẽ biến thành một đốm sáng rực rỡ. Cố gắng tiêu diệt thật nhiều để đạt được nhiêù đốm sáng hơn và tăng điểm số của bạn. Khi bạn đi qua đấu trường, bạn sẽ đi qua một số tên lửa có nhiều năng lượng khác nhau, đây là cơ hội để bạn thu thập thêm năng lượng. Ở góc dưới bên trái, bạn sẽ thấy bản đồ của đấu trường chỉ dẫn các đồng đội của bạn. Bạn sẽ đối đầu với họ hay cố gắng tránh xa khỏi con đường của họ?