back to home dude

Quỹ đạo bóng tối

Quỹ đạo bóng tối

Về Quỹ đạo bóng tối

Bảo vệ công ty của bạn, điều tra những tài liệu trong phòng thí nghiệm, và cứu mọi người thoát khỏi nguy hiểm của những hành tinh lạ. Bạn có thể chơi cùng những người chơi khác trên thế giới.