back to home dude

Quân Lính của Nhà Vua 3

Quân Lính của Nhà Vua 3

Về Quân Lính của Nhà Vua 3

Bắn những viên đạn và mìn với khẩu bazooka của bạn và cố gắng làm nổ tung tất cả những con quái vật. Một số chúng có nhiều mạng sống, và một số khác sẽ khó để đến gần chúng. Hãy nhìn cẩn thận và sử dụng số đạn ít nhất có thể!