back to home dude

Quái vật Bastion

Quái vật Bastion

Về Quái vật Bastion

Những con quái vật thức tỉnh và xuất hiện từ đầm lầy hôi thối. Bảo vệ chính mình và đất nước của bạn với tất cả mọi thứ bạn có.