back to home dude

Pyramid Solitaire 3

Pyramid Solitaire 3

Về Pyramid Solitaire 3

Hãy tháo gỡ tất cả những lá bài từ kim tự tháp và tập hợp chúng lại thành con số 13. Lá bài Già là lá bài duy nhất có thể tự chúng lấy ra.Trên bàn sẽ xuất hiện những lá bài mới khi bạn bí đường.