back to home dude

PPGD: Battle In Megaville

PPGD: Battle In Megaville

Về PPGD: Battle In Megaville

Chọn 1 trong 6 nhân vật và đóng vai họ trong câu chuyện. Đi từ người này sang người khác đối đầu với những kẻ thù khác nhau. Đánh bại họ trước khi thanh mạng sống của bạn bị hết.