back to home dude

Pou chơi trong lớp học

Pou chơi trong lớp học

Về Pou chơi trong lớp học

Pou không muốn ở trường nữa, nên cậu ấy quyết định chơi những trò chơi khác. Giúp cậu ấy hoàn thành chúng, nhưng hãy chắc chắn rằng giáo viên của bạn không biết gì! Bạn sẽ đạt được điểm số cao nhất chứ?