back to home dude

Pollywog

Pollywog

Về Pollywog

Pollywog là trò chơi kỹ năng vui nhộn. Trong trò chơi này, bạn là con nòng nọc đói. Bơi qua đấu trường và cố gắng ăn tất cả các con nòng nọc khác nhỏ hơn bạn. Nếu bạn để con nòng nọc lớn hơn bắt được bạn, bạn sẽ bị ăn thịt! Hãy canh chừng, bởi vì sự khác biệt về kích cỡ sẽ tạo nên sự tinh tế