back to home dude

Pineapple Pen Master

Pineapple Pen Master

Về Pineapple Pen Master

Pineapple Pen Master là cái chức vụ không phải dành cho bất cứ ai! Bạn có thể bắn bút vào những quả táo và dứa táo đang di chuyển để ghi đủ điểm hay không? Hãy mở khóa tất cả các cây bút trong trò chơi kỹ năng vui nhộn PPAP được tạo nên bởi sự lan truyền đáng kinh ngạc trên mạng của bài hát của Pikotaro. Đôi khi, một điệu nhảy Pikotaro sẽ mang đến một phần thưởng xu cho bạn. Nhưng hãy canh chừng, bạn vì anh ấy sẽ di chuyển xoay bút của bạn!