back to home dude

Pick Head

Pick Head

Về Pick Head

Pick Head là trò chơi ném dao vui nhộn. Trong trò chơi này bạn hãy ném dao vào những cái đầu đang quay. Đánh vào lỗ, bắn xu, nhưng hãy tránh những con dao đang gắn ở trên đầu. Tại mỗi năm vòng đều có một người chủ mới xuất hiện. Đầu của chủ sẽ xoay nhanh hơn và khó kiểm soát hơn. Nếu bạn bỏ lỡ, bạn có trong tay 5 xu để tiếp tục, nhưng bạn chỉ có thể làm thế được một lần lại mỗi vòng!