back to home dude

Phóng dao

Phóng dao

Về Phóng dao

Phóng dao vào trong vòng xoay, nhưng đừng phóng vào người cô gái. Để lưu điểm, bạn chỉ cần nhấp vào nút lưu.