back to home dude

Phong cách tóc 50/50

Phong cách tóc 50/50

Về Phong cách tóc 50/50

Phong cách tóc 50/50 là trò chơi trang phục và biến hóa vui nhộn. Bắt đầu với một phong cách cắt tóc mới. Xoăn, thẳng, cắt và nhuộm tóc cho người mẫu của bạn. Một khi bạn đã chọn xong bên ngoài, bạn có thể tìm một bộ đồ thật phù hợp trong mục trang phục của trò chơi