back to home dude

Phi Thuyền Bỏ Túi

Phi Thuyền Bỏ Túi

Về Phi Thuyền Bỏ Túi

Bảo vệ hành tinh của bạn khỏi những tay không tặc! Loại bỏ kẻ thù bằng cách bắn chung và hãy không ngừng nâng cấp chiếc tàu và đội quân của bạn để chiến thắng trận đấu này.