back to home dude

Phẫu thuật ruột thừa

Phẫu thuật ruột thừa

Về Phẫu thuật ruột thừa

Hãy thực hiện các bước y tế theo đúng chuẩn để kiểm tra tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân. Liệu bạn có thể chữa trị được cho bệnh nhân trong trò chơi phẫu thuật căng thẳng này?