back to home dude

Papa Louie 2: Cuộc tấn công của những chiếc burger

Papa Louie 2: Cuộc tấn công của những chiếc burger

Về Papa Louie 2: Cuộc tấn công của những chiếc burger

Những nguyên liệu của chiếc bánh hamburger muốn tấn công bạn. Đánh lại chúng và thu thập những đồng tiền vàng