back to home dude

Pac-Xon Deluxe

Pac-Xon Deluxe

Về Pac-Xon Deluxe

Hãy ăn hết toàn cấp độ mà không bị quấy rầy bởi những con ma! Vẽ những đường thẳng ngang qua cánh đồng đen và đừng bị bất kỳ kẻ thù nào đụng vào! tập hợp thêm năng lượng để nhất thời tiến lên!