back to home dude

Ông vua tập thể thao

Ông vua tập thể thao

Về Ông vua tập thể thao

Ông vua tập thể thao là trò chơi kỹ năng vui nhộn, khó khăn . Ông vua cần đạt được mục tiêu với cái rìu của ông ấy. Mọi thứ bắt đầu rất đơn giản nhưng bời vì quá trình tập ngày càng được nâng cao, nó sẽ trở nên ngày càng khó hơn. Bạn có làm được không?