back to home dude

Ốc sên Bob 8: Câu chuyện hòn đảo

Ốc sên Bob 8: Câu chuyện hòn đảo

Về Ốc sên Bob 8: Câu chuyện hòn đảo

Ốc sên Bob đã sẵn sàng cho một kì nghỉ thư giãn và xứng đáng. Nhưng để đi từ điểm A đến điểm B, Bob có thể sử dụng mọi sự trợ giúp cậu ấy nhận được. Bạn có thể chỉ đường cho Bob trên hòn đảo? Đó là điều ít nhất bạn có thể làm để cậu ấy mang bạn theo trong kì nghỉ.