back to home dude

Ốc sên Bob 7

Ốc sên Bob 7

Về Ốc sên Bob 7

Ốc sên Bob bị mắc kẹt trong một giấc mơ đầy phiêu lưu! Sử dụng con chuột để kích hoạt các đối tượng và thử thách theo cách của bạn qua các cấp bậc. Liệu bạn có thể thu thập đủ 90 ngôi sao trong trò chơi này?