back to home dude

Ô tô: Cuộc đua kinh hoàng ngoài đường đua

Ô tô: Cuộc đua kinh hoàng ngoài đường đua

Về Ô tô: Cuộc đua kinh hoàng ngoài đường đua

Ô tô: Cuộc đua kinh hoàng ngoài đường đua là trò chơi ô tô vui nhộn. Sét là cuộc thi đầy cam go tại Baja Pros. Sau đó, những chiếc xe ô tô lái sai đường và kết thúc cuộc đua tại Rolling Hills, một chặng đường khó khăn nhất...!