back to home dude

Nữ Hoàng Bóng Tối Kiểu Tóc Đích Thực

Nữ Hoàng Bóng Tối Kiểu Tóc Đích Thực

Về Nữ Hoàng Bóng Tối Kiểu Tóc Đích Thực

Cho nữ hoàng xấu xa một kiểu tóc hoàng gia trong trò chơi thợ làm tóc này. Bạn có thể sấy phồng, cắt, nuôi, uốn, hoặc duỗi mái tóc của cô ấy. Chải tóc theo bất kỳ hướng nào bạn muốn và nhuộm bất kỳ màu nào bạn thích!