back to home dude

Nông Trại Ảo Thuật

Nông Trại Ảo Thuật

Về Nông Trại Ảo Thuật

Vương quốc ảo thuật của bạn đã bị tấn công bởi tên phù thủy xấu xa! Nhưng dù ông ta làm bất cứ điều gì, ông ta cũng không thể ngăn cản bạn. Bắt đầu xây dựng lại vương quốc của bạn với sự giúp đỡ của Shmoo đáng tin cậy và những phù thủy tốt khác. Xây những ngôi nhà mới, tìm kiếm các tài nguyên bạn cần và đừng để tên phù thủy xấu xa làm bạn bất ngờ lần nữa. Chúc bạn may mắn!