back to home dude

Nối thú

Nối thú

Về Nối thú

Giải cứu các con thú bằng cách nối những con giống nhau. Con đường giữa chúng không được uốn cong quá ba lần. Bạn có thể hoàn thành màn chơi trước khi hết thời gian không?